0

Một thời

Một thời là chữ bắt đầu của kinh Phật: “Một thời Phật tại nước Xá-vệ..”, “Một thời Phật tại thành…

77 total views, 2 views today

0

Sự tắm rửa trong chính pháp

Đạo Phật là con đuờng giác ngộ, nhận biết rõ đích thực bản chất của mọi sự vật hiện tuợng…

51 total views, 2 views today

0

Bát quan trai giới

Giới bát quan trai được Phật thuyết cho các Thánh đệ tử; những người tuy sống đời tại gia, hưởng…

45 total views, 2 views today

0

Một thời

Một thời là chữ bắt đầu của kinh Phật: “Một thời Phật tại nước Xá-vệ..”, “Một thời Phật tại thành…

77 total views, 2 views today

0

Cơ sở vật chất

Trung tâm TTXH Phật Quang có tổng diện tích 27.608m2, trước kia là đất ruộng. Chung quanh có hàng rào…

23 total views, 1 views today

0

Cái nhìn mùa xuân

Kinh điển Bắc Tạng cũng nói là sau khi Phật thành đạo, Ngài đã thốt lên: “Lạ lùng thay! Tất…

57 total views, 4 views today

0

Lạc

Cứ ra Giêng sư thầy lại vào thất như một nguyên tắc thiền định để bắt đầu kế hoạch tu…

67 total views, no views today

0

Cái nhìn mùa xuân

Kinh điển Bắc Tạng cũng nói là sau khi Phật thành đạo, Ngài đã thốt lên: “Lạ lùng thay! Tất…

57 total views, 4 views today

0

Audio: Trường ca kinh A Di Đà

14,278 total views, 751 views today Audio: Trường Ca Kinh A Di Đà Audio: Trường Ca Kinh A Di Đà Audio: Trường Ca Kinh A Di Đà Audio: Trường Ca Kinh A Di ĐàAudio: Trường Ca Kinh A Di Đà Audio: Trường Ca Kinh A Di Đ

14,278 total views, 751 views today

Thông báo