0

Một thời

Một thời là chữ bắt đầu của kinh Phật: “Một thời Phật tại nước Xá-vệ..”, “Một thời Phật tại thành…

122 total views, no views today

0

Cơ sở vật chất

Trung tâm TTXH Phật Quang có tổng diện tích 27.608m2, trước kia là đất ruộng. Chung quanh có hàng rào…

48 total views, no views today

0

Cái nhìn mùa xuân

Kinh điển Bắc Tạng cũng nói là sau khi Phật thành đạo, Ngài đã thốt lên: “Lạ lùng thay! Tất…

93 total views, no views today

0

Lạc

Cứ ra Giêng sư thầy lại vào thất như một nguyên tắc thiền định để bắt đầu kế hoạch tu…

111 total views, 2 views today

0

Cái nhìn mùa xuân

Kinh điển Bắc Tạng cũng nói là sau khi Phật thành đạo, Ngài đã thốt lên: “Lạ lùng thay! Tất…

93 total views, no views today

0

Audio: Trường ca kinh A Di Đà

28,319 total views, 90 views today Audio: Trường Ca Kinh A Di Đà Audio: Trường Ca Kinh A Di Đà Audio: Trường Ca Kinh A Di Đà Audio: Trường Ca Kinh A Di ĐàAudio: Trường Ca Kinh A Di Đà Audio: Trường Ca Kinh A Di Đ

28,319 total views, 90 views today

Thông báo