Đồng Tháp: những dòng sữa pháp tại khoá tu Tuổi trẻ & Cuộc sống

  Sáng ngày 28.6.2014, toàn thể khoá sinh khoá tuTuổi trẻ Cuộc sống lần VII chủ đề "Kết nối yêu thương" tại chùa Quê Hương tỉnh Đồng Th ...Read More »

scroll to top