0

Một thời

Một thời là chữ bắt đầu của kinh Phật: “Một thời Phật tại nước Xá-vệ..”, “Một thời Phật tại thành…

151 total views, no views today

0

Cơ sở vật chất

Trung tâm TTXH Phật Quang có tổng diện tích 27.608m2, trước kia là đất ruộng. Chung quanh có hàng rào…

62 total views, 1 views today

0

Cái nhìn mùa xuân

Kinh điển Bắc Tạng cũng nói là sau khi Phật thành đạo, Ngài đã thốt lên: “Lạ lùng thay! Tất…

119 total views, no views today

0

Lạc

Cứ ra Giêng sư thầy lại vào thất như một nguyên tắc thiền định để bắt đầu kế hoạch tu…

131 total views, no views today

0

Cái nhìn mùa xuân

Kinh điển Bắc Tạng cũng nói là sau khi Phật thành đạo, Ngài đã thốt lên: “Lạ lùng thay! Tất…

119 total views, no views today

Thông báo